روز دانشجو گرامی باد (1399)
روز دانشجو گرامی باد (1399)
دانشجویی
16 / 09 / 1399
نویسنده: انجمن علمی کامپیوتر

اگه اولش به فکر آخرش نباشی؛ آخرش به فکر اولش میفتی

 

روز دانشجو بر شما خجسته باد.

 

باتوجه به فراگیری بیماری کرونا (covid-19) امسال (1399) دانشگاه بصورت مجازی تشکیل شد.

اما ورودی‌های جدید نگران نباشید ما برایتان یک ویدئو آماده کردیم تا یک دید کلی از نمای محیطی دانشگاه داشته باشید. همچنین در زمستان پارسال یعنی سال 1398 از چند دانشجو مصاحبه گرفتیم و برایتان در این ویدئو آماده کرده‌ایم.

امیدواریم همیشه درکنار خانواده محترمان سلامت و خندان باشید و به امید روزای بدون ماسک! بدون قرنطینه‌! 😷

 

 

انجمن علمی مهندسی کامپیوتر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

اگه اولش به فکر آخرش نباشی؛ آخرش به فکر اولش میفتی

 

روز دانشجو بر شما خجسته باد.

 

باتوجه به فراگیری بیماری کرونا (covid-19) امسال (1399) دانشگاه بصورت مجازی تشکیل شد.

اما ورودی‌های جدید نگران نباشید ما برایتان یک ویدئو آماده کردیم تا یک دید کلی از نمای محیطی دانشگاه داشته باشید. همچنین در زمستان پارسال یعنی سال 1398 از چند دانشجو مصاحبه گرفتیم و برایتان در این ویدئو آماده کرده‌ایم.

امیدواریم همیشه درکنار خانواده محترمان سلامت و خندان باشید و به امید روزای بدون ماسک! بدون قرنطینه‌! 😷

 

 

انجمن علمی مهندسی کامپیوتر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج