هوش مصنوعی در هندوستان
هوش مصنوعی در هندوستان
علمی
15 / 07 / 1399
نویسنده: ساینا نیک پور

نخست وزیر نارندرا مودی با افتتاح یک نشست جهانی پنج روزه در مورد هوش مصنوعی (AI) ، مسئولیت هوش مصنوعی برای توانمندسازی اجتماعی یا RAISE 2020 ، بر چگونگی استفاده از هوش مصنوعی در هندوستان تأكید كرد و همچنین نسبت به خطرات هشدار داد.

در ماه ژوئن ، هند به همراه استرالیا ، ایالات متحده ، انگلستان ، کانادا ، فرانسه ، آلمان ، نیوزیلند و سایر کشورها برای ایجاد مشارکت جهانی در زمینه هوش مصنوعی (GPAI) برای توسعه و استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی به هم پیوستند.

این چیزی است که PM Modi گفت:

- در حالی که ما در مورد هوش مصنوعی بحث می کنیم ، همچنین شک نکنید که خلاقیت و احساسات انسانی همچنان بزرگترین قدرت ما هستند. آنها مزیت منحصر به فرد ما نسبت به ماشین ها هستند.

- اطمینان از اعتماد به استفاده از هوش مصنوعی به عهده مسئولیت جمعی ما است. شفافیت الگوریتم کلید ایجاد این اعتماد است.

- ما باید از جهان در برابر سلاح سازی AI توسط بازیگران غیر دولتی محافظت کنیم.

- از هوش مصنوعی می توان برای تقویت سیستم های مدیریت بلایای ما استفاده کرد.

- هوش مصنوعی نقش زیادی در کشاورزی و ایجاد زیرساخت های شهری نسل بعدی خواهد داشت.

- مجمع ملی فناوری آموزشی در حال شکل گیری است. این امر یک واحد آموزش الکترونیکی برای تقویت زیرساخت های دیجیتالی ، محتوای دیجیتالی و ظرفیت ایجاد می کند.

- ما برنامه "هوش مصنوعی مسئولانه جوانان" را امسال در ماه آوریل راه اندازی کردیم. بر اساس این برنامه ، بیش از 11000 دانش آموز از مدارس دوره مقدماتی را به پایان رساندند. آنها اکنون در حال ساخت پروژه های هوش مصنوعی خود هستند.

- هند اخیراً سیاست ملی آموزش 2020 را به تصویب رسانده است. این برنامه یادگیری مبتنی بر فناوری و مهارت را به عنوان بخش عمده ای از آموزش متمرکز می کند. دوره های الکترونیکی نیز به زبان ها و گویش های مختلف منطقه ای توسعه خواهد یافت.

- ما می خواهیم هند به یک مرکز جهانی برای هوش مصنوعی تبدیل شود. بسیاری از هندی ها در حال حاضر روی این موضوع کار می کنند. امیدوارم افراد دیگر این کار را در زمان های آینده انجام دهند.

- کار تیمی هوش مصنوعی با انسان می تواند معجزه هایی برای سیاره ما ایجاد کند.

- در هند ، ما تجربه کرده ایم که فناوری شفافیت و ارائه خدمات را بهبود می بخشد.

منبع: hindustantimes

نخست وزیر نارندرا مودی با افتتاح یک نشست جهانی پنج روزه در مورد هوش مصنوعی (AI) ، مسئولیت هوش مصنوعی برای توانمندسازی اجتماعی یا RAISE 2020 ، بر چگونگی استفاده از هوش مصنوعی در هندوستان تأكید كرد و همچنین نسبت به خطرات هشدار داد.

در ماه ژوئن ، هند به همراه استرالیا ، ایالات متحده ، انگلستان ، کانادا ، فرانسه ، آلمان ، نیوزیلند و سایر کشورها برای ایجاد مشارکت جهانی در زمینه هوش مصنوعی (GPAI) برای توسعه و استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی به هم پیوستند.

این چیزی است که PM Modi گفت:

- در حالی که ما در مورد هوش مصنوعی بحث می کنیم ، همچنین شک نکنید که خلاقیت و احساسات انسانی همچنان بزرگترین قدرت ما هستند. آنها مزیت منحصر به فرد ما نسبت به ماشین ها هستند.

- اطمینان از اعتماد به استفاده از هوش مصنوعی به عهده مسئولیت جمعی ما است. شفافیت الگوریتم کلید ایجاد این اعتماد است.

- ما باید از جهان در برابر سلاح سازی AI توسط بازیگران غیر دولتی محافظت کنیم.

- از هوش مصنوعی می توان برای تقویت سیستم های مدیریت بلایای ما استفاده کرد.

- هوش مصنوعی نقش زیادی در کشاورزی و ایجاد زیرساخت های شهری نسل بعدی خواهد داشت.

- مجمع ملی فناوری آموزشی در حال شکل گیری است. این امر یک واحد آموزش الکترونیکی برای تقویت زیرساخت های دیجیتالی ، محتوای دیجیتالی و ظرفیت ایجاد می کند.

- ما برنامه "هوش مصنوعی مسئولانه جوانان" را امسال در ماه آوریل راه اندازی کردیم. بر اساس این برنامه ، بیش از 11000 دانش آموز از مدارس دوره مقدماتی را به پایان رساندند. آنها اکنون در حال ساخت پروژه های هوش مصنوعی خود هستند.

- هند اخیراً سیاست ملی آموزش 2020 را به تصویب رسانده است. این برنامه یادگیری مبتنی بر فناوری و مهارت را به عنوان بخش عمده ای از آموزش متمرکز می کند. دوره های الکترونیکی نیز به زبان ها و گویش های مختلف منطقه ای توسعه خواهد یافت.

- ما می خواهیم هند به یک مرکز جهانی برای هوش مصنوعی تبدیل شود. بسیاری از هندی ها در حال حاضر روی این موضوع کار می کنند. امیدوارم افراد دیگر این کار را در زمان های آینده انجام دهند.

- کار تیمی هوش مصنوعی با انسان می تواند معجزه هایی برای سیاره ما ایجاد کند.

- در هند ، ما تجربه کرده ایم که فناوری شفافیت و ارائه خدمات را بهبود می بخشد.

منبع: hindustantimes