کامپیوتریا! عیدتون مبارک
کامپیوتریا! عیدتون مبارک
انگیزشی
01 / 01 / 1399
نویسنده: انجمن علمی کامپیوتر

🔚 سال 98 هم تموم شد... 
نمیدونم شاید از من بپرسی که دوست داری سال جدید تو دانشگاه و مخصوصا دانشکده کامپیوتر چه اتفاقایی بیفته، ساعت ها حرف داشته باشم بزنم برات، از خیلی از اتفاق هایی که نیفتاده، خیلی از آرزوهایی که داشتم ولی وقتی اومدم دانشگاه دیدم اونجور ها که باید نیست...  🔴

راستش الان که دارم ترم های آخر دانشگاه رو تجربه میکنم هم هنوز جواب سوال اولم رو نگرفتم❗️

نمیخوام تو تبریک عید بگم اون سوال چی بود و از طرفی نمیخوام حرف اضافی بزنم اما بچه ها بدونیم مخصوصا تو رشته ما که مهندسی کامپیوتر هست داشتن خیلی از اطلاعات عام دیگه برگ برنده حساب نمیشه. 👎🏻

امیدوارم مثل امسال و خیلی بهتر از سال 98 سعی کنیم هوای رفیق هامون رو داشته باشیم سعی کنیم جوی رو درست کنیم که اون رفیقامون که علاقه مند هستند ولی میترسن از قضاوت های بعد از پرسیدن سوال هاشون، مثل بقیه احساس راحتی کنند. 😊

ما به عنوان انجمن علمی کامپیوتر و دوست های شما در تلاشیم سال بعد با به وجود آوردن اتفاق هایی که منجر به نزدیکی بچه ها به هم بشه ، منجر به این بشه که چند سال بعد دوستانی از این دوران برامون بمونند، منجر به این بشه که آدمایی رو داشته باشیم که غم و خوشحالیمون رو باهاشون شریک بشیم، منجر به این بشه که بچه ها به دانشگاه به چشم یک گذرگاه نگاه نکنند و ....

امیدواریم سال بعد اینموقع بگیم: 

💢 چقدر امسال دوست های جدید پیدا کردیم و بچه های کامپیوتر چقدر حالشون خوبه! 💢

سال 99 نمیدونم چه اتفاق های خوب و بدی در انتظارمون هست اما بیا هوای هم رو داشته باشیم و تو دانشگاه دست همدیگه رو بگیریم.  🤝
هممون دلمون میخواد اون آخرش که داریم فارغ التحصیل میشیم و از دانشگاه میریم خاطره خوب با هم ساخته باشیم. 

یکبار قرار هست زندگی کنیم و این دوران دیگه تکرار نمیشه.


دوستتون داریم.

عید هممون مبارک ❤️

انجمن علمی مهندسی کامپیوتر | دانشگاه آزاد کرج 

🔚 سال 98 هم تموم شد... 
نمیدونم شاید از من بپرسی که دوست داری سال جدید تو دانشگاه و مخصوصا دانشکده کامپیوتر چه اتفاقایی بیفته، ساعت ها حرف داشته باشم بزنم برات، از خیلی از اتفاق هایی که نیفتاده، خیلی از آرزوهایی که داشتم ولی وقتی اومدم دانشگاه دیدم اونجور ها که باید نیست...  🔴

راستش الان که دارم ترم های آخر دانشگاه رو تجربه میکنم هم هنوز جواب سوال اولم رو نگرفتم❗️

نمیخوام تو تبریک عید بگم اون سوال چی بود و از طرفی نمیخوام حرف اضافی بزنم اما بچه ها بدونیم مخصوصا تو رشته ما که مهندسی کامپیوتر هست داشتن خیلی از اطلاعات عام دیگه برگ برنده حساب نمیشه. 👎🏻

امیدوارم مثل امسال و خیلی بهتر از سال 98 سعی کنیم هوای رفیق هامون رو داشته باشیم سعی کنیم جوی رو درست کنیم که اون رفیقامون که علاقه مند هستند ولی میترسن از قضاوت های بعد از پرسیدن سوال هاشون، مثل بقیه احساس راحتی کنند. 😊

ما به عنوان انجمن علمی کامپیوتر و دوست های شما در تلاشیم سال بعد با به وجود آوردن اتفاق هایی که منجر به نزدیکی بچه ها به هم بشه ، منجر به این بشه که چند سال بعد دوستانی از این دوران برامون بمونند، منجر به این بشه که آدمایی رو داشته باشیم که غم و خوشحالیمون رو باهاشون شریک بشیم، منجر به این بشه که بچه ها به دانشگاه به چشم یک گذرگاه نگاه نکنند و ....

امیدواریم سال بعد اینموقع بگیم: 

💢 چقدر امسال دوست های جدید پیدا کردیم و بچه های کامپیوتر چقدر حالشون خوبه! 💢

سال 99 نمیدونم چه اتفاق های خوب و بدی در انتظارمون هست اما بیا هوای هم رو داشته باشیم و تو دانشگاه دست همدیگه رو بگیریم.  🤝
هممون دلمون میخواد اون آخرش که داریم فارغ التحصیل میشیم و از دانشگاه میریم خاطره خوب با هم ساخته باشیم. 

یکبار قرار هست زندگی کنیم و این دوران دیگه تکرار نمیشه.


دوستتون داریم.

عید هممون مبارک ❤️

انجمن علمی مهندسی کامپیوتر | دانشگاه آزاد کرج